Hakkımızda
Aydınlatma Metni

SELVİ RESTORAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun” veya “KVKK”) göre SELVİ Restoran sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

İlgili Kişi

Kişisel verileri Selvi Restoran tarafından işlenen siz, web sitemiz (“Web Sitesi”), kapsamında ve aşağıda detayları belirtilen şekilde veri işleme faaliyetleri nedeniyle İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Selvi Restoran veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Web Sitemiz Kapsamında Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız (üye olarak veya olmadan):

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre/Parola

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden Web Üyelik Sözleşmesi

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi

 

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi,

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi ve Aktarılan Veri Miktarı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle

KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Meşru Menfaat

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, 

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1
Açık Rıza

Bize Ulaşın